Ichtuskerk: “één van de beste voorbeelden van hervormde kerkarchitectuur”

In het Blad Groninger Kerken vond ik in een artikel over de Liturgische Beweging een stukje over onze kerk in Colmschate.

Hierbij was ook een foto geplaatst van het interieur in het jaar 1938. In het artikel staat: “De foto toont de oorspronkelijke inrichting, die enkele jaren geleden aan een drastische modernisering onderhevig was. Alleen het gebrandschilderde raam in de koorwand bleef over. Dat bevond zich in de oorspronkelijke opzet als een soort van altaarstuk recht achter de liturgische tafel. Het interieur was geheel in overeenstemming met de nieuwe liturgische inzichten. De hervormde kerk in Colmschate, gebouwd in 1938, is hiervan een schoolvoorbeeld.

Het ontwerp is van Willem Verschoor (1880­1968). Uitwendig is deze kerk met zware steunberen en de terzijde geplaatste zadeldaktoren één van de beste voorbeelden van hervormde kerkarchitectuur, die bewust teruggrijpt op wat toen als de nationale architectuurtraditie werd gezien. Deze stijlkeuze weerspiegelt in zekere zin het zelfbeeld van ‘volkskerk’ zoals dat toen in de Nederlandse Hervormde Kerk opnieuw actueel was geworden.”

Harm Klein