Klimaatmars

In de volle Dominicuskerk aan de Spuistraat in Amsterdam  werden op 10 maart jl., ongeveer 800 aanwezigen  toegesproken door een klimaatspijbelaar. Hij spoorde de  klimaatdrammers uit het fossiele tijdperk aan om vooral in  beweging te komen. De klimaatmars was volgens hem  niet  moeilijk. Loop je voorganger achterna. Zijn pleidooi voor  een leefbare toekomst werd met humor gebracht

.
De scriba van de PKN vroeg in gebed om Gods zegen en  gaf aan dat de Protestantse kerk ook voor het klimaat  aanwezig wilde zijn in de samenleving. Daarna sloten zij  zich om 13 uur op de Dam aan bij ongeveer 35.000  mensen, die aandrongen op een  doortastend klimaatbeleid  van het kabinet. Muzikaal onthaal onderweg en verbroedering rond klimaatverbetering alom. “Waar is het draagvlak,  hier is het draagvlak”, klonk het door de straten. Opgevolgd  door groot gejuich. Ondanks kou en regen kon men met  een warm gevoel huiswaarts.