Leven als creatief avontuur… Genesis 1 t/ m11…..

Onder leiding van ds. Ko Brevet probeerde een kleine, maar  enthousiaste groep mensen op 9 mei, de betekenis van de  oerverhalen te ontdekken.

De titel van deze bouwsteen is al een creatie op zichzelf! Bijzonder om met elkaar deze verhalen te lezen en te  ontdekken hoe betekenisvol en actueel deze nu nog zijn. Wat dacht u bijv. van de volgende zin…..Wie krijgt er  verantwoordelijkheid voor al wat is??

Juist, dat is de mens. E

n de verhalen van Kain en Abel? Ben ik mijn broeders  hoeder? Hebben wij (genoeg) zorg voor elkaar? Genesis 3 geeft Ko de titel mee van: De leerschool van het  leven.  Kunt u daar wat mee? Zo waren er veel denk­ en leermomenten! Het was een fijne en leerzame avond! Ik hoop dat er een  vervolg komt!