Liturgische bloemschikking 18 februari.

De verzoeking in de woestijn

In de schikking zien we prikkeldraad die verschillende kanten opgaat, met bovenin een bloembol die een opening heeft gevonden om tot bloei te komen.

Het verbeeldt eenzaamheid, ontreddering en beproeving.

Er zijn periodes in je leven waar allerlei lijnen, wegen door elkaar lopen.

Je moet keuzes maken, maar welke zijn de goede?

De bloembol staat voor hoop. Als je volhoudt en vertrouwen hebt kom je eruit!