Open je handen naar Gods weg

van liefde en trouw.

Op die weg vind je de ander.

De ander die je aanroept .

Zo bloeit hoop.

God roept ons aan.