Liturgische bloemschikking 2e zondag van de 40 dagen tijd: Ontmoeting

De kaars verbeeldt Jezus die met zijn drie leerlingen, deze worden gesymboliseerd door drie staande stenen, de berg opgaat.

Zij ontmoetten daar in Gods licht, Mozes en Elia (zie de witte tulpen).

Het gipskruid verbeeldt de stralende wolk van waaruit over Jezus wordt gezegd: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.  

Luister naar hem!”