Liturgische bloemschikking: “Begin met delen”

 Wij mogen erop vertrouwen dat wij uit Gods handen voldoende ontvangen, zelfs veel meer dan wij nodig hebben en zeker genoeg om te delen.

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd breekt het licht waar wij naar uit zien van Pasen door en wordt paars roze. U ziet dat door het stukje van de roze lap zijde.  

Hongerig en zonder eten?

Zo laat Jezus hen niet gaan!

Delend van de vis en de broden heeft hij mensen hulp geboden.

Opdat alle mensen weten: God zorgt voor ons voortbestaan.