Liturgische bloemschikking. 2e zondag van de 40-dagen tijd

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van het ‘levende water’.
Gods Geest is overal, net als water.
De glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacint bloemen en ranken van de maagdenpalm.