Liturgische bloemschikking in Shetland

Jan Kees en Anneke de Jong vieren momenteel vakantie in Shetland.
Toen ze zondag daar naar de kerk gingen zagen ze daar onderstaand liturgisch bloemstuk staan. Volgende 
week bezoeken ze de kerk weer en zullen ze weer een foto maken met uitleg erbij. 
Hartelijke groeten van Jan Kees en Anneke.