Liturgische bloemschikking: Kerst. 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin. Heel mij in kleuren en geuren van Gods licht voor heel de wereld. Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend woord.
Het Goede Leven doorbroken, voor iedereen!