Liturgische bloemschikking: Vierde Advent.

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen, eindigen en opnieuw beginnen. Micha is een man van soberheid. Deze soberheid wordt verbeeld in de kleuren en de keuze van materialen. De vierde krans is groen van de klimop. Klimop staat symbool voor trouw. Micha zegt dat de Eeuwige liever trouw blijft, aan wie op de weg ten leve wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar één met omwegen, zoals de kronkelige klimop.