Liturgische schikking derde zondag van de veertigdagentijd: Liefde?

Waar het de vorige week ging om de kern van Jezus’ evangelie, gaat het nu om de vraag wie Jezus zelf is.

Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. De Hogepriesters en Schriftgeleerden vragen hem naar zijn identiteit.

Niet uit interesse, maar om hun afkeer bevestigd te krijgen. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet. Het onrecht lijkt te gaan zegevieren. Op deze derde zondag van de veertigdagentijd is er sprake van verharding en onwil.De Schriftgeleerden en Hogepriesters gaan er als het ware dwars voorliggen. Dit is te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander

ons voorgaat naar leven. gevangen deze zoon van God

waar is het recht, wie doet een stap

God het is zo donker. Laat liefde bloeien