De drie bloemen die boven de schikking uitsteken symboliseren de ogen
gericht op God, naar de naam van deze zondag:

oculi mei betekent mijn ogen of ogenzondag.
De handen zijn geopend, de levenskracht mag je met open handen ontvangen
en doorgeven.

Jezus komt de tempel binnen en ziet dat het materiële goud
belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel
schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels.
Gesymboliseerd in de kleur van de kaarsen en de goudkleurige doek.