Liturgische schikking “Een nieuw begin”

Steeds weer anders.  Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem, maar volgen kan ik Hrm niet.

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.