Liturgische schikking eerste zondag van de veertigdagentijd: Zet een stap naar de ander!

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd, klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden.
De veertig witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed, en geven ook de veertig dagen van de veertigdagentijd aan.
De witte schoentjes geven de stapjes aan, om met Jezus op weg te gaan.

Schoenen aan om met hem op weg gaan.
Die ons voorgaat naar de ander ons voorgaat naar leven.
Zijn weg van liefde blijkt zwaar.
Biddend zoeken naar kracht waar anderen slapen.
God blijft waken wees houvast.