Liturgische schikking Kerstfeest 2014

Doorlopend in de schikking van advent naar kerst is de gelijkzijdige
driehoek die uitbeeld geloof, hoop en liefde.
De vreugde van de komst van Het Kind Jezus op aarde komt tot uiting in
de witte bloemen, de kleur van helderheid en zuiverheid. Ons verlangen
naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld.