Liturgische schikking: Pasen!

Er zit veel beweging in het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem op weg naar Emmaüs. Onderweg bespreken zij alles wat er die afgelopen dagen met en rondom Jezus is gebeurd. Er is verdriet en onbegrip. Op een geven moment, komt er een derde persoon naast hen lopen. Ze herkennen hem niet als Jezus. De mens die naast hen gaat laat hen vertellen, luistert en legt de Schrift uit.

Bij het breken van het brood is er herkenning, dat het de Opgestane Heer zelf is die met hen is opgelopen. Op het moment van herkenning zien ze De Opgestane Heer niet meer. Wat blijft is de herinnering aan hoe hij met hen sprak. Zij komen opnieuw in beweging, staan op en gaan terug naar Jeruzalem.

Vandaag vieren we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zien we de beweging verbeeld.

Schoenen aan om met hem op weg te gaan

die ons voorgaat naar de ander ons voorgaat naar leven

onverwacht loopt hij met je mee de Opgestane Heer

te herkennen in het brood dat je deelt

God van leven dat onze voeten blijven gaan naar die ander.