Liturgische schikking: Pinksteren. 

De gekleurde sjaal in de Bijbel verwijst naar de verschillende talen die mensen spraken.
De paradijsvogelbloemen verbeelden de tongen van vuur. De kleuren van de bloemen symboliseren vlammetjes die zich verspreiden. Zij laten zien hoe de discipelen met Pinksteren in vuur en vlam geraakten.
Zet ons in vuur en vlam Heer, door Uw heilig woord. Laat ons danken voor Uw Geest op dit Pinksterfeest.