Liturgische schikking vijfde zondag van de veertigdagentijd: Wie doet er recht en wie ontvangt recht?

Jezus is niet de enige die gekruisigd wordt. Op Golgotha staan drie kruizen. Twee misdadigers delen hetzelfde lot als Jezus. Lucas beschrijft een kort gesprek, dat tussen de drie plaatsvindt. De ene misdadiger is spottend en cynisch, waarop de ander het voor Jezus opneemt en zijn eigen schuld uitspreekt. De ander blijft zich afkeren. Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger (lelie) zich naar Jezus (kastanje tak) keert en de ander (lelie) zich afkeert.

Schoenen aan om met hem op weg te gaan

die ons voorgaat naar de ander

ons voorgaat naar leven

spot sluit zich af

de roep om ontferming opent de hemel

God ontferm U!