Liturgische schikking zesde zondag van de veertigdagentijd

Palmpasen,de stille week begint, de mensen zwaaien met hun palmtakken en
juichen Hosanna. Hij komt!
We zien de weg gesymboliseerd in de rode bloemen, als het ware een rode loper voor Jezus toen Hij Jeruzalem binnentrok.De Handen zijn omhoog  geheven en juichen mee met de vele stemmen.
Maar de weg de Jezus gaat wordt kleiner en de rode loper zakt langzaam
af om aan het einde van de week te eindigen bij het kruis.