Lliturgische bloemschikking.  4e Zondag van de 40-dagen tijd

Kleding verzamelen en kleding delen wordt veel gedaan. Wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte.
De glazen zijn bekleedt met touw. Het dikke touw accentueert de open hartvorm. De bloesems verbeelden een ‘luchtig geweven kleed’. Laat ons niet bekleden met onrecht.
De onderste schikking geeft het nieuwe begin weer. De aarde die ons welzijn en welvaart biedt.