Momenten van Stilte en Licht

In deze veertigdagentijd staat de kerk elke dinsdagavond tussen 19.15 en 20.00 uur open om stil te zijn, een kaarsje te branden en al dan niet deel te nemen aan een kort
avondgebed. Er zijn nog twee data waarop dat kan: 23 en 30 maart. Weet je welkom. Tot ziens!
Het team pastoraat