Najaarszendingsweek 2015

In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minderheid in een overwegend Boeddhistische samenleving. De meeste christenen zijn lid van de presbyteriaanse Church of Christ. Voorgangers van deze kerk worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit McGilvary.

Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Aan de faculteit McGilvary studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor vijf studenten uit deze buurlanden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Thailand en andere zendingsprojecten wereldwijd. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/thailand. Lees ook de flyer als bijlage gevoegd bij deze Kerkklanken en geefdaarna tijdens de collecte zondag 1 november in de kerk!

ZWO PGCS

Hendrie_en_Adriana_van_Maanen_in_Thailand