Nieuws van de werkgroep Ichtus 3.0 Deel 2

1990-­2005: Groei en bloei

Opstelling in de jaren ’90

We hebben de recente geschiedenis van onze kerk verdeeld in drie periodes, allereerst de periode 1990­ 2005. Een tijd waarin onze kerk sterk is gemoderniseerd met de uitbreiding van pastorie en samenvoeging hiervan met het kerkgebouw. De hal met een buffet en nieuwe vergaderruimtes werden gerealiseerd. Jongeren richtten zelf de soos in. Een bloeiperiode was het, waarin de dorpskerk veranderde in een wijkkerk met rondom grote nieuwbouwwijken. We ontwikkelden ons van een hervormde kerk naar een federatieve gemeente, en na het samengaan van Colmschate en Schalkhaar tot een grote kerk met rond de 2.300 leden. Er ontstond ruimte voor 2,5 predikantsplaats, waardoor veel activiteiten mogelijk werden. De gemeente, en vooral de jeugd, nam het initiatief om als CUC een project te starten in Oekraïne, van, voor en door jongeren: ‘Jeugd voor Jeugd’. Dit trok veel jongeren vanuit de kerk en daarbuiten. Het waren hoogtijdagen, ondanks dat de overgang van kleine kerk naar grote geloofsgemeenschap en de fusies de gemoederen best wel hebben beziggehouden.

We hebben de recente geschiedenis van onze kerk verdeeld in drie periodes, allereerst de periode 1990­ 2005. Een tijd waarin onze kerk sterk is gemoderniseerd met de uitbreiding van pastorie en samenvoeging hiervan met het kerkgebouw. De hal met een buffet en nieuwe vergaderruimtes werden gerealiseerd. Jongeren richtten zelf de soos in. Een bloeiperiode was het, waarin de dorpskerk veranderde in een wijkkerk met rondom grote nieuwbouwwijken. We ontwikkelden ons van een hervormde kerk naar een federatieve gemeente, en na het samengaan van Colmschate en Schalkhaar tot een grote kerk met rond de 2.300 leden. Er ontstond ruimte voor 2,5 predikantsplaats, waardoor veel activiteiten mogelijk werden. De gemeente, en vooral de jeugd, nam het initiatief om als CUC een project te starten in Oekraïne, van, voor en door jongeren: ‘Jeugd voor Jeugd’. Dit trok veel jongeren vanuit de kerk en daarbuiten. Het waren hoogtijdagen, ondanks dat de overgang van kleine kerk naar grote geloofsgemeenschap en de fusies de gemoederen best wel hebben beziggehouden.

2005­2015: Verbinden en samenwerken

Vervolgens namen we de periode 2005­2015 onder de loep. Wat betreft de belangstelling voor onze diensten was het begin van deze periode een hoogtepunt. Met opnieuw zeer actieve predikanten waren we in staat veel mensen aan onze kerk te binden. Op het gebied van de oecumene hadden we goede contacten met de Titus Brandsma parochie en de Islamitische Gemeenschap in Deventer. Onze kerk werd een Fairtrade – en Groene Kerk, wat (landelijk) interessante contacten opleverde. Als gemeente namen we het initiatief om samenwerkingen aan te gaan, zoals met het Meester Geerts Huis, de Voedselbank, Diaconaal Café en St. Present. Niettemin werd in onze kerk gaandeweg ook de landelijke trend van ontkerkelijking in Nederland zichtbaar, waardoor het ledenaantal in de tweede helft van deze periode begon te slinken.