Nieuws van de werkgroep Ichtus 3.0 Deel 4

Bijdragen aan het verhaal van onze gemeente?

Na deze start met de ‘Wall of Wonder’ met de kerkenraad willen we u vragen om uw bijdrage. Bij het lezen van het verslag zijn er ook bij u vast herinneringen en verhalen bovengekomen. Zijn er herinneringen en verhalen die u zou willen toevoegen aan wat we nu als kerkenraad hebben verzameld? Dan horen we ze graag van u! Dat kan op twee manieren:

• U kunt uw bijdrage opschrijven en tot 11 april toesturen aan ichtus3.0@pgcs.nl

• U kunt met uw mobieltje een klein filmpje opnemen waarin u een herinnering met ons deelt, en dat filmpje toesturen aan ichtus3.0@pgcs.nl.

Wat is uw verlangen voor de toekomst?

Tenslotte horen we graag van zoveel mogelijk mensen wat hun verlangen is voor de toekomst van onze gemeente. Dan gaan we in het vervolg van het traject onderzoeken wat we in huis hebben om dat verlangen waar te maken, om het handen en voeten te geven. We vragen van u om uw verlangen kort en helder onder woorden te brengen, in 1­3 zinnen: “Mijn verlangen voor onze gemeente is:…” Ook deze uitkomst kunt u tot 11 april mailen naar ichtus3.0@pgcs.nl.

Gesprekken

De volgende stap is het voeren van gesprekken. We willen persoonlijk in gesprek met betrokken gemeenteleden, minder betrokken gemeenteleden en met mensen die zich niet meer (zo) betrokken voelen bij onze gemeente. Het gesprek zal ongeveer een uur duren. Zin om mee te doen? U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar ichtus3.0@pgcs.nl.

Om alle gesprekken te kunnen voeren zijn er mensen nodig die dat willen gaan doen – hetzij aan de keukentafel, al wandelend of via het scherm. Gespreksmateriaal is voorhanden, en we zullen ook een toerustingsmoment voor deze interviewers houden. Geïnteresseerd? Geef u dan op via ons mailadres: ichtus3.0@pgcs.nl.

Tenslotte

Onze opdracht is dat we de verlangens die we uitspreken ook waar gaan maken en dat het niet bij een wensenlijstje blijft. Verlangens, die in de kerkenraadsvergadering zijn uitgesproken, verlangens die leven in de gemeente en verlangens die we hopen op te halen uit gesprekken met mensen en groepen met wie we ons verbonden weten. De Corona beperkingen maken dit alles niet gemakkelijker, maar de werkgroep Ichtus 3.0 zal er alles aan doen om dit proces in goede banen te leiden. We houden u op de hoogte!

Rien Prinsen, voorzitter werkgroep Ichtus 3.0

Gerrieke Blikman, secretaris werkgroep Ichtus 3.0