Oegandees kinderkoor

Het kinderkoor Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda maakt een toernee door Nederland.

Als eerste doet het twaalf kinderen sterke koor de Ichtuskerk aan.

Op 13 mei zullen zij de dienst opluisteren met muziek en dans. Voorganger is Egbert Fokkema uitTwello.

Hij maakt een speciale liturgie die afwijkt van de normale gang van zaken. Het koor zingt door de hele orde van dienst heen.

Zo werken de kinderen onder andere mee aan de gebeden. Het wordt een sprankelende, vrolijke viering.

Ontmoeting staat centraal, vooral ook met jongeren en kinderen. De collecte in de dienst is voor projecten van UP4S.

Deze organisatie zorgt in Oeganda voor scholen, prakticummiddelen op het gebied van scheikunde en biologie, en lesgeld en uniformen voor leerlingen van ouders die die niet kunnen betalen.

Na de dienst kunt u mooie producten uit Oeganda kopen.