Op weg naar Pasen

Zondag 21 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Dit jaar lezen we op weg naar Pasen de zogeheten ‘Liederen van de knecht van de Heer’. Dat zijn een viertal teksten in het boek Jesaja die gaan over iemand die zijn leven in dienst stelt van de Eeuwige, ten gunste van zijn volk. Hiermee zetten we de lijn van lezingen uit Jesaja nog even voort. Onder bijbeluitleggers lopen de meningen uiteen wie bedoeld is met deze knecht. In het licht van Pasen echter, laten deze stukjes poëzie ­ want dat zijn het ­ zich lezen als teksten rond de Messias; voor christenen Jezus van Nazareth, de Man van smarten.

ds. Henk Schuurman