Overig nieuws

Sinds eind september collecteren we voor een vervangende vaatwasser. Onze huidige vaatwasser is al geruime tijd afgeschreven en loopt op zijn laatste benen. We zitten niet ver van het doel meer verwijderd. Met een beetje geluk hopen we over een maandje ons beoogde doel van 2500 euro te hebben gehaald. Allen hartelijk bedankt hiervoor! Samen krijgen we het voor elkaar!

Inmiddels wordt al hard gezocht naar een andere vaatwasser. Een industriële vaatwasser met de nodige praktische en ‘groene’ eisen is niet zomaar voor een goede prijs gevonden, daarom wordt ook bewust gekeken naar een tweedehands model. We houden u op de hoogte. Het vorige collectedoel, aanleggen en verbeteren van de buitenverlichting, staat ook nog. De factor tijd is soms een lastig te nemen hobbel. Een idee over de inrichting is er alvast, binnenkort zullen de plannen verder vorm krijgen.

Vanwege de coronacrisis zijn we erg beperkt in het bezoek van kerkdiensten. We collecteren tegenwoordig daarom vooral digitaal. Spaarpotjes met contant geld worden ook aangelegd, maar de meeste mensen betalen digitaal, voornamelijk via zogeheten tikkies. We zijn bezig om dit op een andere manier in te regelen.

Zo is er de ‘Appostel App’. Deze app is voor onze kerk nog niet in gebruik, maar deze app willen we graag op termijn introduceren. Met deze app kun je heel makkelijk bijdragen aan collectes. Het systeem van collectebonnen zoals we dat nu kennen zou via deze app ook digitaal kunnen. Zodra de app wordt geïntroduceerd, zullen we daarover communiceren en voorlichting geven over hoe deze app kan worden gebruikt. Deze app draagt bij aan een eenvoudige manier van collectes aanbieden en collectes betalen.

Er is inmiddels een start gemaakt met het afsluiten van de jaarrekening. Het bespreken hiervan en de nieuwe begroting 2021 staan voor februari op de agenda. Verder wordt het onderhoud aan het gebouw weer opgepakt, uiteraard binnen de geldende coronaregels. Zo worden kasten uitgezocht en opnieuw ingericht, binnenverlichting aangepakt op sommige plekken, plinten worden verbeterd, evenals de bloembakken buiten en allerlei andere klussen. Zo wordt het gebouw (en ons terrein) stukje bij beetje steeds mooier!

Met vriendelijke groet, namens alle CKRM­leden,

Bart Lubberdink en Rogier Verstrijden