Overstapdienst groep 8 basisschool op 30 juni

Dit is een dienst waarin kinderen van groep 8 de  overstap maken van de kindernevendienst naar  jeugdkerk. Heeft u een kind dat in groep 8 van de basisschool zit? Dan kunnen u en uw kind meedoen met  deze dienst.

U kunt zich opgeven bij Ariane Molenbroek (a.m.molenbroek@gmail.com)