Paasgroeten

Ook zullen er weer Paasgroeten brieven zijn voor gedetineerden. Hieronder kunt u lezen hoe de verspreiding daarvan zal gaan. De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de PKN en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. De kaarten zijn onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ook dit jaar is aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne “Ik ben er voor jou”, van Kerk in Actie een beeld ontworpen.

Er zijn drie soorten kaarten:

A. Dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederland. De aangehechte kaart (voorzien van postzegel) kan de gedetineerde zelf aan iemand sturen.

B. Engelse kaarten voor Engelstalige gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

C. Nederlandse kaarten, voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen.

U kunt op twee manieren aan kaarten komen: Mail uw “bestelling” om thuis te laten bezorgen aan één van dezelfde personen als voor de veertigdagentijdkalender. Of u komt zelf afhalen op één van de twee afhaalmomenten: donderdagmiddag: 4 of 11 februari van 13.00 ­14.00 uur in de hal van de Ichtuskerk (coronaproof). Er liggen dan ook gratis kalenders klaar om mee te nemen.

U kunt ook op 2 manieren uw kaart(­en) opsturen: In de brievenbus doen van de Ichtuskerk, dan sturen wij ze op in een verzamelenvelop, óf in een zelf te frankeren envelop rechtstreeks opsturen naar: Protestantse Kerk in Nederland, T.a.v. Paasgroetenactie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Voor al de drie soorten kaarten krijgt u een strookje mee met een duidelijke uitleg én voorbeeldgroeten.

Meer weten over de actie? Kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Doet u weer mee? Het kost u niets, alleen een beetje actie. Het is de bedoeling dat uiterlijk 5 maart alle kaarten binnen zijn in Utrecht, dan is er nog tijd om ze vóór Pasen bij de gedetineerden krijgen. Wij als Z.W.O. commissie zullen ook afscheid nemen van Trijnie, als contactpersoon van de predikanten. We willen je hartelijk danken voor de vele jaren van samenwerking, je inzet en goede ideeën.

De Z.W.O. commissie Henk, Jaap, Aagje, Janneke en Anneke