Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart is onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

Op zondag 29 maart kunt u, na de dienst deze kaarten meenemen, thuis er een paasgroet op schrijven, ondertekenen en binnen één week (uiterlijk 5 april) op de post doen (de postzegel zit er al op!). Bij elke kaart krijgt u een strookje met uitleg, want er zijn verschillende kaarten:
1e dubbele kaarten, waarvan er één door de gedetineerde zelf kan worden verstuurd,
2e enkele kaarten voor Nederlandse gevangenen in het buitenland en
3e Engelse kaarten voor buitenlanders in Nederlandse gevangenissen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Daarvoor onze hartelijk dank!

Namens de ZWO, Henk Gieteling