Paaskaars 2019

Dit jaar is de paaskaars gemaakt door de jeugdkerk+. Ze  hebben niet alleen het ontwerp gemaakt, maar zijn ook  daadwerkelijk met was aan het werk gegaan om de  symbolen op de kaars zelf te maken. De symbolen die ze  gebruikt hebben, hebben ook allemaal een betekenis,  zodat de Paaskaars een kaars is met een verhaal van  betekenis. Dit verhaal zal elke  zondag zichtbaar zijn vóór in de  kerk.

Zonnebloem: Een bloem die tijdens zijn groei,  altijd richting de zon (het  Goddelijke licht) lijkt te groeien.  Staat symbool voor het gericht zijn  op God. Dat we in onze gemeente  gericht willen zijn op het  “Goddelijke “, het goede. Dit willen  we graag doen in gedachten en  woorden, maar ook in werken.

Chi­Rho kruis met Alfa en  Omega: Dit kruis is van vroeger uit al een  symbool om Jezus Christus aan te  duiden. Het is een  Christusmonogram waarbij de  letters X en P zijn samengevoegd,  wat in het Grieks stond voor  Christus. De Alfa en Omega zijn  de eerste en de laatste letter van  het Griekse alfabet. Deze staan  symbool voor het begin en het  einde. Jezus wordt in de bijbel ook  aangeduid als de eerste en de  laatste. Het staat symbool voor  Gods almacht.

Ichthusvis: De Ichthusvis is één van de  oudste symbolen uit het  christendom. De letters van het  woord staan symbool voor de  tekst : Jezus Christus Gods zoon  redder. Natuurlijk is het ook de  naam van onze kerk, het teken  van de vis staat prominent op  onze kerktoren.

Regenboog:  De regenboog is een teken van  veelkleurigheid, dat je kunt zijn  wie je bent. Dit past goed bij de  veelkleurigheid van de wereld,  maar zeker ook voor de  veelkleurigheid van onze  gemeente. Hoeveel individuele  verschillen er ook zijn, we zijn  samen één gemeente. Je mag  jezelf zijn! Het is een teken van hoop, en een teken van het  verbond met God. Dat is vertrouwen op de toekomst.