Paaswake

We hebben in de Paasnacht met 26 jongeren gewaakt.

Het was wederom een bijzondere Paaswake waarbij we alle emoties die bij het Paasverhaal horen, zowel bij de jongeren als de begeleiding, hebben gezien.

Emoties zoals achterdocht en spanning, en ook eenzaamheid, vermoeidheid, verloren voelen, troost, hoop.

De jongeren hadden de rol van Judas, Petrus of Johannes. Vanuit die rol hebben ze de weg van Jezus bewandeld.

We zijn de avond begonnen met het Laatste Avondmaal van Jezus. Daarna moesten de jongeren vluchten, zijn ze gearresteerd, verhoord door Kajafas, Pilates en Herodes, gemarteld en via de Via Dolorosa naar Golgotha gegaan.

Daar leek de dood het einde van nacht te worden. Maar Pasen eindigt niet met de dood. Pasen eindigt met opstanding, met licht.

Dat hebben we langs de Schipbeek ervaren waar we het licht hebben zien worden. Het was een nacht met spanning en actie, met gesprek en bezinning, met spel en puzzels, met kou en warmte.

We bedanken de mensen die deze avond en nacht een rol hadden. Zonder hen was de Paaswake niet mogelijk geweest!