Paaswake (jeugd)

Wat een nacht. Vooraf kan je 1000 redenen bedenken  om niet aan een Paaswake mee te doen. Eén van de  redenen is vermoeidheid, en terecht…… Echter, al die  redenen vervallen, zelfs de vermoeidheid, als je in de  ochtend na een intense nacht boven op de  Lebuinustoren staat en mag voelen en ervaren dat het
licht altijd het duister overwint. Dan voel je Pasen.

Met 22 jongeren zijn we stille zaterdag om 21.00 uur  begonnen. Het thema van de Paaswake was ‘winnen of  verliezen’ waarbij de jongeren de rol kregen van ‘vriend  van Jezus’. Via filmpjes werden de vrienden van Jezus  aangesproken door Maria. Maria vroeg aan de vrienden  om Jezus in de gaten houden. Daar waar Jezus was,  was het belangrijk dat zijn vrienden er ook zouden zijn.  Jezus mocht niet alleen komen te staan.  Op elke locatie die Jezus in de nacht bezocht, gaf Maria  opdrachten waarmee ‘volgers van Jezus’ verdiend  konden worden. Hoe meer volgers Jezus zou krijgen,  hoe beter. Als een opdracht niet slaagde werden echter  strafpunten uitgedeeld en nam het aantal volgers van Jezus af.

Zo volgden de vrienden Jezus  • Via het laatste avondmaal (soosruimte Ichtuskerk), naar  Getsemane (land dhr. Bronsvoort) waar Jezus werd  gearresteerd.    • Vervolgens ging de reis naar de tempel  (openluchttheater Oxe) en het Paleis van Pilates  (kerkzaal Ichtuskerk) waar Jezus werd ondervraagd.    • Via de Via Dolorosa (met de fiets op slot) lopend naar  uiteindelijk Golgota (Titus Brandsmahuis), waar Jezus  stierf. Op Golgota werd duidelijk dat het aantal volgers van  Jezus was gedaald, en dat ook de nodige strafpunten  waren uitgedeeld. Zou de dood van Jezus dan echt het  einde zijn….. Maar toen bleek het graf leeg te zijn (crypte  Lebuïnuskerk). Waar was Jezus? In de verwarring gaf  Maria uitleg: Jezus heeft de dood overwonnen door zijn  leven te verliezen.  Maria gaf vervolgens de vrienden van Jezus de opdracht  om de gewonnen strafpunten om te draaien. Elk  strafpunt bleek een puzzelstukje te zijn van een slagzin.  De slagzin luidde: “If you lose your life for me, you wil  save it!!!” Oftewel: Als je je leven voor mij verliest, zul je  je leven behouden. Als je met die gedachte bovenop de Lebuïnustoren de  zon op ziet komen als teken dat het licht sterker is dan  het duister, voel je Pasen.