Project 40­-40-40 Bathmen Okkenbroek,

, Vorig jaar veertigdagen tijd las ik een artikel in de  Deventer Post over het Project 40­40­40 dat onder  leiding van Jan Vroonland in de Ichtuskerk Colmschate  met succes van start was gegaan. Als lid van de  werkgroep Bezinning en Ontmoeting van de Protestantse  Gemeente Bathmen­Okkenbroek en als mens met een  hart voor de natuur werd ik direct geïnspireerd door deze  actie.


Bij het eerstvolgende overleg van onze werkgroep heb ik  het idee geopperd om het project in 2019 ook in de  gemeente Bathmen te organiseren. Iedereen was gelijk  enthousiast, waarna ik de telefoon heb gepakt om Jan  Vroonland te bellen voor een afspraak.  ‘Kom maar  langs’, zei Jan. Tijdens mijn bezoek aan de Ichtuskerk heeft Jan alle ins  en outs van het project  uit de doeken gedaan en ook vol  trots verteld over de activiteiten die in en om de kerk zijn  gerealiseerd, om de kerk zo groen mogelijk te maken,  zoals de afval verzameling, afwatering in de tuin en  verduurzaming van de energiebronnen.

Vol ideeën, voornemens en groene energie fietste ik  terug naar Bathmen om alles voor te bereiden.  Afgelopen Aswoensdag was het dan zover, tijdens de  Sobere Maaltijd, georganiseerd door de ZWO ging het  project 40­40­40 met ruim 20 deelnemers van start.  Vanaf het begin af aan was iedereen erg enthousiast. Via  de mail stuurde ik iedere zondagavond de opdracht voor  de volgende week door en via mail en voornamelijk in  een Whats App groep werden alle  ervaringen, vragen en  tips met elkaar gedeeld. Iedereen heeft actief  deelgenomen en veel deelnemers geven aan dat de  opdrachten wel een verandering teweeg hebben  gebracht in hun kijk op afval en ook in hun handelen.  Minder plastic, meer eigen tasjes mee, zakjes weigeren.  Kleine stapjes, maar wel hele belangrijke stappen! De laatste opdracht is net verzonden. Na de Pasen  komen we nog éénmaal bij elkaar om na te praten,  ervaringen uit te wisselen en te kijken hoe we dit project  in de toekomst kunnen uitbreiden en een vast plekje  kunnen geven in onze gemeente. Misschien leidt het  uiteindelijk wel tot het predicaat Groene Kerk! Ik kijk terug op een inspirerend en  geslaagd  project en  wil ‘jullie‘  Jan Vroonland hartelijk danken voor zijn  informatie en vooral inspiratie!
Krist Ensing, Protestantse Gemeente Bathmen­Okkenbroek