Samen naar 40% minder afval in 40 Dagentijd

40-dagentijd: tijd voor bezinning en soberheid.

Dat willen we als Groene Ichtuskerk graag op een originele manier invullen: met 40 huishoudens in 40 dagen tijd 40% minder huishoudelijk (rest-) afval produceren. Doet u mee? 40-40-40 is afgeleid van 100-100-100, een al langer bestaande uitdaging om met 100 huishoudens in 100 dagen het restafval zo veel mogelijk uit te bannen. Duizenden mensen in tientallen gemeenten deden hier al aan mee. Dat hebben we omgevormd tot een eigen programma, aangepast aan onze kerkgemeenschap en de 40-dagen tijd.

Hoe werkt het?

Op dinsdagavond 13 februari trappen we af in de kerk. We ontmoeten elkaar, bespreken de ambities en de spelregels en inspireren elkaar. Daarna krijgen we elke week een opdracht via Speakap, om kritisch te kijken naar afval in ons huishouden. Denk aan verpakkingen, voedsel, afval scheiden, producten delen en dergelijke. Hoe kunnen we afval verminderen of vermijden, of hoe kunnen we het nog beter scheiden? We wisselen ervaringen en tips uit, ook via Speakap, via berichtjes of foto’s. Vlak na Pasen ontmoeten we elkaar nog een keer. Minder restafval is goed voor de wereld, maar ook goed voor onze portemonnee, want met minder afval betalen we ook minder afvalstoffenheffing.

Voor wie bestemd?

Iedereen is welkom. Jong of oud, al groen bezig of juist nog niet. We lezen elkaar niet de les, laten ieder in zijn of haar waarde, maar delen wel praktische tips. Door tellen of wegen kunnen we onze eigen afvalstromen vergelijken met de gemiddelden in Deventer, en zo een indruk krijgen van hoe we er zelf voor staan. 40 huishoudens is ons streven, voor het mooie getal, meer is altijd mogelijk, maar met minder gaan we ook van start. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden?

Stuur dan een berichtje naar Jan Vroonland, janvr@ziggo.nl. Namens de Werkgroep Duurzaamheid van de Ichtuskerk: Bauke de Vries, Jan Vroonland en Jaap Breetvelt. DVE