schenking Eversina Stichting aan onze gemeente

Onze gemeente heeft onlangs een royale schenking ontvangen van de Everdina stichting. De stichting heeft als doelstelling het doen bieden van humanitaire hulp in de meest brede zin van het woord trachtens het ondersteunen van Steunfondsen en instellingen op protestantschristelijke grondslag (niet op het gebied van Welzijnszorg ).

De stichting is ontstaan na het overlijden van Everdina (Ina) Brinkman. De vader van Ina, Hendrik Willem Brinkman ( 8-10-1899 / 28-11-1972) is geboren en getogen in Colmschate. De grootvader van vaderszijde, was smid te Colmschate. De moeder van Ina, Christina Johanna Klein- Haneveld (01-01-1900 / 15-11-1984 ) was een dochter van een klompenfabrikant die voorheen een bedrijf aan de Schipbeek had. Ina bleef ongehuwd en had geen nakomelingen Tot 2004 woonde Ina Brinkman aan de Boskrekel, later is ze opgenomen in het RIAGG (het latere Dimence). Ina bepaalde tijdens haar leven dat haar nalatenschap moest toevallen aan een stichting met de naam“Everdina-Stichting”.

Deze stichting werd op 13-01-2015 bij testamentaire beschikking verwezenlijkt. Als ‘tegenprestatie’ verzorgt PGCS de restauratie van het graf van Ina Brinkman op de begraafplaats in Colmschate.

Als u meer wilt lezen over de Everdina-Stichting: Schenking Everdina Stichting, http://everdina-stichting.nl/

unspecified

Teunis Brinkman -1862-1941- smid te Colmschate

en Hermina Rensink- 1865-1929.