Sta op! IS HET THEMA VAN DE 40-DAGENTIJD 2020.

 

van woensdag 26 februari t/m zondag 12 april

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.

De Z.W.O commissie wil ook dit jaar weer een 40-dagenkalender maken met uw/jullie hulp. Wij vragen een gedicht, tekening of lied met betrekking op het thema: Sta op!

Meer informatie over het thema is beschikbaar via de website van Kerkinactie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Graag aanleveren op korte termijn maar in ieder geval vóór 26 januari,

bij Anneke de Jong: emailadres  jmadejong53@gmail.com of via het postbakje van de ZWO in het kerkgebouw.