Startzondag 2

Op zondag 17 september begonnen de kerkelijke activiteiten met een startzondag. In deze dienst  kwam het jaarthema “De kerk , daar zit muziek in”aan de orde . De dienst werd begeleid door het startorkest, organiste Janke Overman en de G-keyband. We zongen de Top 10 van de kerkelijke liederen. In de dienst werd afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers en werden 2 diakens en een kerkrentmeester verwelkomd. Na afloop van de dienst maakten een aantal gemeenteleden gebruik van een fietsspeurtocht door de omgeving van Colmschate. Dankzij een goody-bag en na afloop een broodmaaltijd keerden allen voldaan terug naar huis.