Steun het kindertehuis in Nagy Dobrony financieel

Nu de zomerreis van het CUC naar Oekraïne niet doorgaat, wil dat niet zeggen dat wij ze vergeten. Natuurlijk hebben wij in Nederland ook onze eigen zorgen rondom het coronavirus, in Oekraïne slaat het virus ook hard toe en is de gezondheidszorg een stuk minder. Uit onze contacten met het meiden tehuis in Nagy Dobrony blijkt dat het voor wat betreft hun gezondheid daar nog goed gaat dankzij een strenge lock down. Wij hopen uiteraard dat dit zo blijft. Naast wat praktische problemen met internet en een labelprinter , doemt er een groot financieel probleem op.

Zoals in bijgaande brief van een lokale predikant en de directie van het tehuis is te lezen, loopt het tehuis dit jaar veel inkomsten mis doordat betalende bezoekers wegblijven en de boerderij niet rendabel is. Het gaat in totaal om zo’n 26.000 euro. Een deel van de misgelopen inkomsten wordt veroorzaakt doordat het CUC dit jaar niet naar het tehuis komt, maar ook het annuleren van de ‘veteranen’ reis van PGCS leden betekent verlies van inkomsten.

Daarnaast komen veel toegezegde donaties niet binnen en is er sprake van hoge inflatie en devaluatie van buitenlandse valuta. Daarbij komt ook nog de stijging van de kosten voor onderwijs en voeding doordat ook de meiden die normaal buitenshuis studeren nu in het tehuis zijn. Als er geen extra geld komt, is de directie voor het eerst in het 25­jarig bestaan van het tehuis over een maand genoodzaakt om medewerkers te ontslaan. Een zorgelijke situatie dus, als CUC voelen wij ons daarom geroepen om het tehuis financieel te steunen.

In het bestuur is besloten om in ieder geval de inkomsten die het tehuis normaal gesproken door ons verblijf uit te zomerreis heeft te doneren, een bedrag van 2.000 euro. Dit bedrag hoopt het CUC nog te verhogen door de jongeren te vragen om door middel van coronaproof acties geld in te zamelen. Hierbij doen wij ook een beroep op alle PGCS­leden en de Diaconie om een bijdrage te geven om de financiële nood van het tehuis te Nagy Dobrony te verlichten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL46 RABO 0104 9177 25 van het CUC onder vermelding van gift Nagy Dobrony.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Het CUC­bestuur. Jan Willem Cnossen

(De foto is van de CUC­reis in Nagy Dobrony van vorig jaar. red.)