Terugblik doopdienst Kerst en afscheid & bevestiging

Het waren twee goed gevulde maanden, december en januari. Vanwege het vertrek van ds. Martine Nijveld waren er nog diverse vieringen eind 2015 waarin gastpredikanten voorgingen. We prijzen ons gelukkig met zoveel bekwame voorgangers uit ons eigen midden! Vanaf 2016 gaat ds. Trijnie Plattje vaker in de Ichtuskerk voor.

December begon met een doopdienst waarin aan drie kinderen de heilige doop werd bediend. Een feestelijke viering met een live verhaal vanuit het gezichtspunt van Maria, gespeeld door Jannette Smid. Diezelfde middag waren we met een groep mensen uit de PGCS te gast bij de NHCC, de Congolese kerk die bij ons in huis is op de zondagmiddag. Dat was een tweede feestelijke viering. Bijzonder om mee te maken. Zondag de 24e januari komen ze bij ons op bezoek.

Op kerstnacht verving ik de preek door een toneelspel. Ik kwam op als zoon van de herder die er net niet bij is geweest tijdens de kerstnacht. Die insteek bleek velen aan te spreken. Op kerstmorgen kwam ds. Cees de Gooijer uit Deventer op met engelvleugels aan. Op zijn vraag of de mensen van de Ichtuskerk zoiets zouden kunnen waarderen had ik namelijk positief geantwoord. De koperblazers van kerstnacht en kerstmorgen droegen veel bij aan de sfeer, net als de vuurkorven buiten. Ruim vijftig kinderen speelden de sterren van de hemel in hun kerstmusical. Kerst anno 2015 tegenover de klassieke ideeën van mensen uit het kerstverhaal, zoals de ‘’lieve’’ herders en ‘’stoere’’ Romeinen. Mooi gedaan, leiding en kinderen!

Start en einde van perioden van intensieve rollen in het kerkbestuur. Begin januari zwaaiden we Alie Roebert, Lieme Glazema en Henk Flim uit in hun rol als ouderling. Harm Klein is teruggekomen als vice-voorzitter van de kerkenraad. We zoeken nog een voorzitter (m/v) voor de Pastorale Raad.

 

Doopdienst december 2015 (1) Doopdienst december 2015 (3)