Terugblik op de ColmMarkt

Het was dit jaar weer grandioos mooi, zowel de inzet van  ruim 50 vrijwilligers, het weer, als het resultaat! De ColmMarkt zelf heeft ruim € 6000 opgeleverd en de  sponsorloop zondag ruim € 2500. Hier moeten nog wel wat kosten af van kramen, flyers e.d.  maar dan nog een mooie opbrengst.


UITSLAG TREKKING LOTERIJ COLMMARKT

1e prijs: hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt:  blauw 329 (AX 673314) is gewonnen door fam. Bluemink.

2e prijs: diner­bon € 50,­: geel 282 (AX 683128) is  gewonnen door Levien de Bie.

3e prijs: VVV­bon € 25,­: geel 428 (AX 683 128) is  gewonnen door Henk Gieteling.

4e prijs: armband Deventer afscheidshuis: geel 394  (AX582366) is gewonnen door Thea von Bannisseht.


Het aantal knikkers raden is gewonnen door Hennie Krikke,  met als prijs een pakket van bakkerij Nollen. Het juiste  aantal was 279.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

Startzondag hebben 25 mensen de sponsorloop gelopen,  die ruim € 2500 opbracht! De opbrengst van de ColmMarkt wordt dit jaar verdeeld  over het AZC in Schalkhaar, het CUC en de facelift van de  kerk. In overleg met de leiding van het AZC gaan we  spelmateriaal voor zowel jongere als oudere kinderen  aanschaffen. Als u opmerkingen, suggesties heeft naar aanleiding van  de ColmMarkt en Sponsorloop, laat het dan weten! Wellicht  kunnen we volgend jaar het weer beter doen.   Eenieder die heeft bijgedragen aan deze ColmMarkt  nogmaals hartelijk dank!

Met hartelijke groet, namens de werkgroep ColmMarkt, Everard Post