Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2015

Bij het schrijven van deze bijdrage (13 januari) aan Kerkklanken hebben we nog geen inzicht in het totaal van de toezeggingen VVB 2015. Vrijdag 16 januari worden alle terug ontvangen toezeggingsformulieren ingeboekt en geteld. De stand van toezeggingen kunt u volgen op de thermometer in de gang van de kerk en de Zondagsbrief. We hopen op uw gulle bijdrage, zodat we onze gemeente levendig kunnen houden, nu en in de toekomst!

In de meeste gevallen is het toezeggingsformulier bij u opgehaald door de contactpersoon. Is dat niet het geval dan kunt u het formulier altijd afgeven in de kerk. Is het formulier zoekgeraakt, laat het weten en u krijgt een nieuwe.

 Brievenactie VVB

Zoals vermeld in de vorige Kerkklanken zijn 195 gemeenteleden benaderd met verzoek (weer) deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans. Ongeveer 80 gemeenteleden hebben hierop gereageerd.

Met de actie Kerkbalans wordt de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) van de leden van de kerk verkregen. Deze bijdrage is nodig om de kosten, die samenhangen met het behoud van de kerkgemeenschap, te kunnen betalen. De kerk kan dus alleen bestaan, omdat gemeenteleden -samen- daarvoor jaarlijks een financiële bijdrage doen.

Hebt u nog niet gereageerd? Wij verzoeken u dan dit alsnog te doen, omdat we als gemeente graag willen weten waar we aan toe zijn.

Kerkbalans

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!

Door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Giften aan de kerk kunt u boven een bepaalde drempel als aftrekpost opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Eis hierbij is dat de instelling aan wie de giften worden gedaan voldoet aan eisen van de belastingdienst. Ook de kerken vallen onder deze regeling en dienen uiterlijk 1 januari 2016 hieraan te voldoen. Vanaf 1 januari dit jaar voldoet onze gemeente hier aan. Dat geldt ook voor de Diaconie.

Op de website van pgcs.nl vindt u de nodige informatie: (menu <Over ons><Geldzaken><ANBI>).

Wist u dat u uw bijdrage VVB geheel van de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken?

Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost en u zelf ook voordeliger uit bent!

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift  of wilt u meer weten over de      mogelijkheden? U kunt mij altijd aanspreken, mailen of bellen.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters krm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81).