Van de Kerkrentmeesters

 Actie kerkbalans 2016

Ligt het toezeggingsformulier VVB 2016 nog bij u thuis, omdat u mogelijk niet thuis was of nog niet de kans hebt gehad om in te leveren? Wilt u dit dan alsnog in de kerk afgeven of opsturen?

Project Beeld en Geluid

De voorbereidingen voor verbetering van het geluid en het gebruik van beamers en screens in de kerk zijn in volle gang. Er is geboord, gegraven en er zijn kabels getrokken. Zowel binnen als buiten de kerk. In zaal 2 hangt al een vaste beamer, dus het begin is er. Boven naast het orgel wordt een podium en bedieningsmeubel gebouwd.

In de week van 13 tot 18 juni wordt de apparatuur in de kerkzaal geïnstalleerd en is daarna gebruiksklaar. In aanvang zal het nog wat improviseren worden met het goed inregelen van zowel het beeld en geluid.

Uw ervaringen horen we dan graag om het geheel optimaal te laten functioneren. Voor de bediening van de apparatuur zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die enkele kerkdiensten per jaar mee willen draaien. Samen met een team willen we dit verder ontwikkelen en inhoud geven. Hebt u/heb jij belangstelling of vragen hierover? Laat het mij weten.

KB - Kerkrentmeesters -1  KB - Kerkrentmeesters -2   KB - Kerkrentmeesters -3

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven

We willen de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een kleine groep gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden?

Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis. Voor beide zaken kunt u ook koster Jaap Weeda informeren.

Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan Everard Post.