Van Team Pastoraat

Hoewel de corona­maatregelen nog steeds invloed hebben op de kerkelijke activiteiten, komen er weer voorzichtig dingen op gang. Zo komen sommige wijkteams bij elkaar in de Ichtuskerk: in één van de zalen met in achtneming van 1,5 meter afstand. En worden er soms voorzichtig weer wat bezoekjes afgelegd. En in de kerkzaal, ruim uit elkaar zittend, kwam de kerkenraad bij elkaar voor hun vergadering van juni. In die vergadering werd o.a. afscheid genomen van Geert van Niejenhuis. In september, in de startdienst, zal daar ook aandacht aan besteed worden.

Geert heeft de afgelopen jaren intensief in het pastoraat gewerkt. Daar zijn we hem heel dankbaar voor: dankjewel Geert! Gelukkig kunnen de 3 “nieuwe” ouderlingen nog wel vragen aan hem stellen, als hij niet meer “in functie” is! Hopelijk kunnen we in de startdienst iemand begroeten die zijn plaats wil innemen. Want die vacature staat nog open!

In de komende vakantietijd zijn er minder activiteiten op pastoraal gebied. Maar het kan zijn dat, door alle maatregelen van de afgelopen tijd, juist nu gemeenteleden met vragen of problemen komen te zitten. Dat kan bij iedereen gebeuren: jong of oud, op allerlei terrein, bijv. door thuis werken met allerlei beperkingen van dien of doordat het werk helemaal stil is komen te liggen of …. Mocht u/jij op pastoraal gebied hulp willen hebben: contact met het Team Pastoraat is altijd mogelijk. Via contactpersonen en ouderlingen is het Team Pastoraat beschikbaar om u/jou te helpen.

De telefoonnummers van de contactpersonen en de ouderlingen staan achterop Kerkklanken. Daarnaast wens ik iedereen, ondanks alles, een heel fijne zomer!

Alice Oortgiesen, Team Pastoraat ­ voorzitter