Van Team Pastoraat

Met de Startzondag op 13 september is seizoen 20­21 met het thema “Ken je mij?” begonnen. De start van het jaar in de open lucht: een bijzondere ervaring!

Ondertussen heeft u de Bouwstenen in Speakap kunnen vinden. (Als u het aanbod op papier wilt ontvangen, kan dat via uw contactpersoon.) Er is weer een groot aanbod van activiteiten dit jaar: Voor elk wat wils! U wordt van harte uitgenodigd om u op te geven en mee te doen.

Jammer genoeg is er geen nieuwe ouderling Pastoraat voor Geert van Niejenhuis in de plaats bevestigd. Daarom hebben we als 3 andere ouderlingen Pastoraat afgesproken de vacante wijken voorlopig te gaan bemensen. Tot er iemand is gevonden, die de taak van 4de ouderling Pastoraat op zich wil nemen.

De verdeling is als volgt:

Bannink Oxe en buitengebied ­ Gerrieke Blikman Colmschater

Dorp en Snippeling – Bert Lebbink

Schalkhaar ­ Alice Oortgiesen

We hopen op een fijne samenwerking in genoemde wijken. I

n de Kerkenraadsvergadering van 22 september werd voor de eerste keer aandacht gevraagd voor het jaarplan van komend jaar. Daar gaan we met elkaar over spreken. Mocht u vragen hebben, misschien iets in het Pastoraat mist o.i.d. laat het ons weten, dan kunnen we dat wellicht in de plannen meenemen.

Op dinsdag 27 oktober zullen alle wijkcoördinatoren, contactpersonen, ouderlingen en predikanten elkaar ontmoeten op de Regioteam­vergadering in de Ichtuskerk. Een van de punten op de agenda is de Actie Kerkbalans, maar er is ruimte voor nog andere gesprekspunten. A

ls u, als gemeentelid, zaken of vragen heeft, die we op die bijeenkomst kunnen bespreken, dan hoor / lees ik (en de andere deelnemers) die graag. Onze contactgegevens staan achterop deze Kerkklanken.

Met hartelijke groet, namens de andere leden van het Team Pastoraat,

Alice Oortgiesen, Team pastoraat ­ voorzitter