Van Team Pastoraat

 “De narigheid van iets

meteen goed doen,

is dat niemand dan doorheeft

hoe moeilijk het was”

Vroeg in het nieuwe jaar zijn we als Team Pastoraat – bestuurlijk – weer bij elkaar geweest. Naast de Actie Kerkbalans, het vaststellen van een vergader­/ bijeenkomstenrooster en het komende emeritaat van Trijnie Plattje kwam bovenstaande uitspraak aan de orde. Wel niet letterlijk, maar wel de gedachte erachter: Wij, de (vrij) nieuwe bestuurlijke ouderlingen, kwamen tot de conclusie, dat het pastoraat goed geregeld is; dat alles heel soepel verloopt. Gaat u maar na: de contactpersonen, als de haarvaten van het pastoraat, hebben maandelijks (of vaker) contact met de gemeenteleden uit hun wijkje. Zij weten vaak wat er speelt bij de mensen. Als daarin iets verandert of er is meer pastorale zorg nodig, geven zij het door aan de coördinatoren. Die op hun beurt geven het door aan de wijkouderling of aan één van de predikanten. Op deze manier is er een “omgekeerde” paraplu van pastorale zorg. Mooi om dat te ervaren! We zijn dan ook heel blij met al die mensen, die het contact in de wijk onderhouden. Niet alleen op het gebied van meeleven, maar ook met het brengen van Kerkklanken én de afgelopen tijd met het brengen en weer ophalen van de enveloppen van de Actie Kerkbalans. Helemaal in de geest van de bovenstaande uitspraak: dank jullie wel!

Zoals ik al eerder schreef kwam ook het vergader­/ bijeenkomstenrooster ter sprake. Door alle maatregelen rond Covid­19 zullen de avonden voor de regioteams en de wijkteams later in het jaar gepland worden. In voorgaande jaren waren die in februari en begin maart, maar dat is nog te onzeker. Zo gauw er meer mogelijk is, zullen we de wijkcoördinatoren en wijkteams laten weten welke datums we in gedachten hebben. Tot die tijd moeten we op een andere manier contact met elkaar zoeken. Gelukkig zijn daar tegenwoordig veel mogelijkheden voor. Ik hoop, dat u daar gebruik van maakt als het nodig is.

Met hartelijke groet, namens de andere leden van het Team Pastoraat,

Alice Oortgiesen, Team pastoraat – voorzitter