Van Team Pastoraat

Als u dit stukje in Kerkklanken leest, is het bijna een jaar geleden dat we zijn begonnen met het verspreiden van de papieren dienst aan gemeenteleden, die geen digitale middelen hebben. Ondertussen maken ook enkele mensen als ondersteuning bij het kijken naar de Digi­dienst gebruik van deze mogelijkheid. Een heel team is op zaterdag rond 12 uur in de Ichtuskerk te vinden: bij toerbeurt printen 5 vrijwilligers de liturgie met liederen, gebeden en overdenking én de Zondagsbrief ­ ongeveer 35 keer. Mieke, Ina, Piet, Geert en ikzelf proberen het steeds op tijd klaar te hebben liggen voor het viertal vrijwilligers, Adca, Chérie, Brandien en Janny, die alles bij de mensen thuis brengen. Soms, als 1 van hen niet kan, is er een lijstje met invallers, die benaderd kunnen worden om de wijk waar het om gaat over te nemen. De “printers” zijn om de 5 weken aan de beurt, maar de “rondbrengers” doen dit elke week! We zijn erg blij met wat jullie allemaal doen: HARTELIJK DANK, ook namens alle “ontvangers”!

De laatste maanden konden we niet met het hele Team Pastoraat bij elkaar komen. Voor de Bezoekersgroep (met 12 personen) is het nl. niet mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen over bepaalde pastorale aspecten in de gemeente. Elkaar fysiek zien en horen is daarbij meer gewenst. Doordat de Beleidsgroep (met 4 personen) wel online kan vergaderen, hebben we de afgelopen maanden elkaar op die manier gesproken. Bij de vergadering op 3 maart is de vacature voor pastoraal ouderling ter sprake gekomen. De plek die met Geerts vertrek leeg kwam, is niet opgevuld en de wijken zijn bij de andere ouderlingen “onder gebracht”. Omdat we nu een half jaar zo werken en iedereen elkaar heeft leren kennen, vinden we het van belang voor de rust en continuïteit, dat deze situatie zo blijft. Dat betekent, dat er op dit moment geen vacature meer is. Mochten er in de toekomst weer mensen nodig zijn, bijv. op projectbasis, komen we bij u terug!

Als laatste wil ik het “Moment van Stilte en Licht” op dinsdagavonden in de 40­dagentijd noemen. We merken dat er bij een deel van de gemeente behoefte aan is: er zijn telkens wat meer mensen, die even een kaars aan komen steken, in stilte bij elkaar zitten en een lezing passend bij het thema “De 7 werken van Barmhartigheid” beluisteren.

Als u dit ook wil ervaren, tot 30 maart aanstaande kan het nog. U bent van harte welkom!

Met hartelijke groet, namens de andere leden van het Team Pastoraat, Alice Oortgiesen, Team pastoraat ­ voorzitter