Van Team Pastoraat

Na een 40­dagentijd van inkeer en bezinning hebben we op Eerste Paasdag het feest van de Opstanding gevierd. Weliswaar met maar enkele gemeenteleden in de kerk en de meesten van ons in hun eigen huis, via de media. Maar door de feestelijke schikking van de Stenen van Hoop, met daarbij de overdenking van ds. Henk Schuurman over de Steen die weggerold werd, waren we toch betrokken en verbonden bij/met elkaar. Iedereen die een steen heeft beschilderd: Hartelijk dank! Je kan ze vanaf nu weer ophalen uit de kerk.

Het Team Pastoraat – bestuurlijk ­ heeft de afgelopen tijd vooral digitaal vergaderd. (Wat niet echt ideaal is!). Er is gesproken over het contact met de wijkcoördinatoren/ contactpersonen, dat nu alleen telefonisch gebeurt. We vinden dat jammer, maar het is niet anders. We zijn nog op zoek naar 2 nieuwe coördinatoren. Ook hebben we gesproken over contact met gemeenteleden, die de Ichtuskerk willen verlaten om naar een andere kerk te gaan. Daarvoor willen we meer aandacht hebben. De komende tijd zullen we elkaar weer kunnen ontmoeten, al zal het eerst nog mondjesmaat zijn. Maar de eerstvolgende bijeenkomst op 26 mei zal met het hele Team Pastoraat – bezoekersgroep, ouderlingen en predikant – zijn. Na meer dan een jaar verheugen we ons erop, dat we elkaar kunnen zien en spreken. Heeft u vragen of ideeën over het pastoraat, dan horen we die graag. U kunt ons altijd bellen of mailen. De gegevens staan zoals altijd op de achterkant van deze Kerkklanken.

Met hartelijke groet, namens de andere leden van het Team Pastoraat – bestuurlijk

Alice Oortgiesen – voorzitter