Vanuit de Kerkenraad 22 september

Gedachtenis overledenen.

Op de Kerkenraadsvergadering. is besloten om de naam ‘Eeuwigheidszondag’ te veranderen in ‘Gedachteniszondag’. Ook wordt de datum van gedenken vanaf 2021 verschoven van de laatste zondag van het kerkelijk jaar naar de eerste zondag in november.

Hieronder een paar redenen die hebben geleid tot deze veranderingen.

In de contacten met nabestaanden blijkt dat mensen heel verschillend denken over de dood en over wat er gebeurt na de dood. Dat geldt zowel voor mensen die geloven als voor mensen die niet (meer) geloven. Voor deze mensen is het woord eeuwigheid een vreemd, abstract begrip dat ver staat van hun beleving. Wat voor hen wel belangrijk is, is het gedenken; het niet vergeten van degene die is overleden. Dat de naam genoemd wordt, dat we stil staan bij wat zij of hij heeft betekend.

De naam ‘Gedachteniszondag’ kan daarom betekenisvol zijn voor iedereen, ongeacht of iemand gelooft of niet. De naamsverandering geeft zo ruimte en openheid en doet recht aan de verschillende manieren waarop we denken over leven na de dood.

In het verleden werden de namen van de overledenen genoemd in de oudejaarsdienst. Toen dat niet meer als passend werd ervaren en het kerkbezoek bij oudejaarsdiensten terugliep, is de datum verschoven naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Nu merken we opnieuw een verschuiving: in de samenleving neemt het gebruik toe dat er in het weekend rond 1 en 2 november bijeenkomsten en rituelen van gedenken zijn. Zowel voor gelovigen als voor niet­gelovigen zijn dit zinvolle momenten. We zien hierin een reden om ons daarbij aan te sluiten en er vanuit de kerk bij stil te staan. Overigens, de invulling van de dienst op Gedachteniszondag in 2020 zal vanwege Corona anders zijn dan wat gebruikelijk is; hierover zal nog nadere informatie worden verspreid.